юли 18, 2018

Стария град е

Да пиша за Стария град означава да разплета нишката на своите спомени до самото тяхно зараждане. Старият град е моят път назад от София до Пловдив. Той е моят път назад до самата мен. Първият спомен в живота ми е за ожулено коляно в гладък сив камък. Представям си го като някакъв ритуал – кръвта ми е попила в камъка, точно под Хисар капия, и така детската ми душа се е вградила завинаги там. Старият град за мен е безкраен бяг и бавно твърдо пристъпване. Те […]