№ 8

Над нещата

Нищо повече от един миг.

Текст, в който взаимно се убеждаваме, че се намираме на същото място по същото време, че сме заедно тук и сега. Това е съвкупност от сходните ни усещания, когато сме горе, над нещата, във висините, но и подчертаване на различните ни причини да се изкачваме, да не преставаме да покоряваме тези малки градски планини. Това е текст за Града над тепетата. Над пътища, сгради, хора, история и време. Този брой отива в безграничните предели на вятъра и погледите.
юли 12, 2017
тепета

Тепето като ритуал

Така и до днес тези тепета се извисяват между нас, живеят с нас, надживяват всичко и всеки. Слели са се с хорските съдби, преплели ги със своята непреходност. Първата интуитивна, дори моментална асоциация на повечето хора при споменаване името на Пловдив са неговите тепета. Може би дори по-разпознаваеми от Римския стадион, Античния театър и Стария град. Навярно малко фотоапарати по тези земи нямат снимка с изгледа, който се открива пред очите веднага след изкачването на Небет тепе, навярно доста малко хора са минавали оттук, без да […]
юли 20, 2017

Последният етаж на града

От мойто село виждам колкото се вижда от земята към всемира… Затуй селото ми е толкова голямо, колкото и друга всякоя земя; Аз съм с ръста на каквото виждам, А не с ръста на височината ми… В градовете по-малък е животът, Отколкото във моя дом връз тоя хълм, В града къщите големи с ключ затварят изгледа, Скриват кръгозора, изтласкват погледа ни далеч от небосвода, Малки сторват ни, защото ни отнемат, каквото с очите могат да ни дадат, И правят ни бедняци, защото нашето единствено богатство е […]
юли 29, 2017
сахат тепе

Минутите, без които можем

Сахат тепе е другаде. То е едно друго място, което ако имаме повече въображение може да приемем, че определя времето в Пловдив с Часовниковата кула и автентичния ѝ звън. Този звън обаче има нужда от грижа. За да го има и да оглася околностите години наред по няколко пъти на ден, дължим много на Георги Долчинков, когото често наричат Пазителя на времето. Самият той с удоволствие упражнява тази отговорна професия. Два пъти седмично изкачва 50-те стъпала в кулата, за да настрои механизма на часовника. Вътре е […]