№ 13

София, вечна любовнице

Тази изневяра е тринайсетата ни тема. А това е нашата София.

Не успяхме да вкараме София в рамка, по-скоро тя го направи с нас. В повечето от текстовете, които ще прочетете, емоцията побеждава аргумента. Думите са често необмислени, а по-късно виновни, но непоколебимо верни в момента на изричане. Това е ключалката, през която този брой наднича. Следва разказ за София в участта ѝ да бъде за всички и за изкушението, което изчезва само тогава, когато напълно му се отдадеш. Когато се превърнеш във всички.
октомври 8, 2018

Защо… София, вечна любовнице

На Владимира, която ни гледа от небето Може би сте изпитали кратък шок, когато сте видели, че сме решили да посветим брой на София – най-антагонистичният на Пловдив град, както биха го определели някои. Но няма страшно, освен поредния номер, тук няма нищо фатално. Преместваме за кратко фокуса си на 120 км северозападно, не защото Главната ни е отесняла, а защото сме длъжни да признаем, че, харесва ли ни, или не, София си е тема за разговор на пловдивчани. Изследваме историческото развитие на отношенията между двата […]
октомври 14, 2018

София, вечна любовнице

В началото я ненавиждаш, като всички твои. Мислиш си, не искаш да си там, където е тълпата, по Ницше, да си част от онези грозни мутри, чиито лиги точат се отгоре ѝ. Не си позволяваш да я мразиш – това я прави силна и голяма, затова опитваш с безразличие. Уговорката  е ясна – ще бъдеш там само за малко, за да свършиш една работа, да вземеш приятел от летището, да изкараш едно висше, да поработиш и да припечелиш някой лев. Да бъдеш там само за малко […]
октомври 16, 2018

95 мили история

Деветдесет и пет мили1 – толкова приблизително било разстоянието, което легионерите изминавали, преди от Сердика да достигнат до следващия civitas2 по протежението на Via Militaris3 – Филипополис. Дълго, след като римската власт дошла в Тракия на върха на гладиусите4 им, легионерите трябвало да убеждават траките в ползите от нея. Ето защо пътуването между двата града, особено в района на непристъпните горски масиви, които по-късно ще бъдат наречени Silva Magna Bulgarica5, не било най-приятното преживяване за римските бойци. След неколкодневния преход с облекчение те прекрачвали портите на […]