№ 13

София, вечна любовнице

Тази изневяра е тринайсетата ни тема. А това е нашата София.

Не успяхме да вкараме София в рамка, по-скоро тя го направи с нас. В повечето от текстовете, които ще прочетете, емоцията побеждава аргумента. Думите са често необмислени, а по-късно виновни, но непоколебимо верни в момента на изричане. Това е ключалката, през която този брой наднича. Следва разказ за София в участта ѝ да бъде за всички и за изкушението, което изчезва само тогава, когато напълно му се отдадеш. Когато се превърнеш във всички.
октомври 21, 2018
Пловдив столица

От двете страни

Ако София е сградите и властта, то Пловдив е хората – столица на порока и столица на духа – вечни съперници, но и вечни любовници. През 344 година във Филипополис се провежда conciliabulum на 76 епископи отцепници от Сердикийския синодален събор. Събирането в Сердика било свикано от императорите Констанс и Констанций II, за да се осигури църковен мир в двете части на Римската империя, но впоследствие срещата се разтуря поради разногласия. Епископите от Изтока не искали на събора да участват Атанасий I Велики (Св. Атанас), патриарх […]
октомври 25, 2018

,,Повърхността разбира“ в Национални есенни изложби

„Повърхността апелира към въображението на наблюдателя, поставя го под въпрос и рекапитулира неговите основания. В крайна сметка: повърхността на образа надгражда въображението въз основа на разиграния на нейната платформа спектакъл“, разказва за 51-вото издание на Националните есенни изложби проф. Галина Лардева, артдиректор на събитието, чието заглавие този път е „Отвъд повърхността“. Според Лардева, насочването на вниманието обратно към повърхността реабилитира пространството като сцена, на която се разгръща актът на създаването. Националните есенни изложби се провеждат за пръв път на 17 декември 1967 г. в къщата на  […]
октомври 29, 2018
нов град

Автобиография за кратко

Ако енергията не се губи, то всичко това остава във въздуха на този град, който тежи, не само защото е нов, мръсен и чужд, а и защото си е такъв. Тежък въздух на град, тотално противоположен на пловдивското ти спокойствие, безвремие и дълги следобедни часове. Не съм от тук и съм за малко.Махленския човек В тази история ти си на деветнайсет. Предстои да завършиш гимназия и навярно имаш разни смели планове за близкото или далечното си бъдеще. …Добре де, вашите имат. Ти не си особено наясно […]