32-та причина

автентично гражданско недоволство

Изпратете ни вашия отговор на въпроса „Какво не харесвате в Пловдив?“ в обем до 300 думи на адрес team@nula32.bg, а ние ще дадем гласност на най-справедливите и критични мнения в следващите ни броеве.

* Гледните точки, представени в „32-та причина“, може да не изразяват редакционната позиция на Нула32.