април 30, 2017

Децата на махалата

„Децата на Кючук Париж бяха футболистите на Спартак Плодвив. Това бе махленски отбор. Бе нашият отбор“. Това е преживяне. Тази история е на изчезване. Може би трябва да се впише в Червената книга на пловдивското народно творчество. Тя избледнява с бързи темпове в паметта на малкото хора, които я знаят. Някой трябва да я разкаже, защото, като всяка история, и тази създава идентичност. Тя разказва за онова нещо, което се зароди от обичта на едни хора към футболната топка. Живее заради нея и в крайна сметка […]