април 7, 2016

Анкета: Какъв е читателят на „НУЛА32“?

Скъпи приятели на списание „НУЛА32“, Предлагаме Ви да вземете участие в разговор по въпроси, свързани с моментното състояние на списанието и неговото утвърждаване. Ние търсим Вашето мнение и оценка за нашата работа. Целта на това изследване е да събере необходимата информация, която ще ни помогне за в бъдеще значително да подобряваме качеството на списание „НУЛА32“, за да може то в най-пълна степен да доставя удоволствие на Вас, нашите читатели.  Обръщаме се към Вас с молба да попълните настоящия въпросник. Молим за Вашите точни и откровени отговори. […]