31/01/2017

Не-въз-мож-но

(Не)възможното тук... Не-въз-мож-но е тук! Възможно ли е да се завърнеш, невъзможни приятелю? Трябва все нещо да се размести, за да бъдем някъде, където да ни е добре! Ж-то има вкус на ограда, чиито трески се забиват между зъбите. има вкус на оня път, когато мислех, че се закачаш. - […]