03/02/2022

Вкусът, този паднал ангел

Животът трябва да бъде критикуван, за да бъде подобрен. Съобразявам връзката между театър и вкус. Вземам предвид бързото, ускорено развитие на театъра, допущам успоредната промяна на вкуса. (...) Но провокацията не бива да достига степента, където тотално се скъсват връзките между артисти и публика. По някои от сцените на света, […]