03/08/2020
Добромир Тонев

Добромир Тонев – поетът и светлината

Преди 19 години – в една бавна събота в края на март – поетът Добромир Тонев отиде на „свиждане със светлината“ и повече не се върна. Една светлина отиде при друга светлина. Нямаше за какво да се връща сред мрака. Тръгна си едва на 45 години, след като сърцето му […]