Списание Нула32, юни 2024

№36 Защо ни е култура?

 

За какво говорим, когато говорим за културни стратегии? Документ, начин на мислене или нещо трето? За да усложним непосилната задача, мислим в национален план.

Сред всички понятия с необозрим обхват, понятието „култура“ е образец, пише Владислав Севов в централния репортаж в броя. През оптиката на 25-годишния си опит като културен журналист той обобщава проблемите с питането „Защо ни е култура?“. Въпросът може да изглежда реторичен или саркастичен, но за автора е единствен път в търсенето на по-достойна перспектива за културните процеси днес. Севов синтезира свои и чужди наблюдения, вглежда се в добрите примери, търси причините за „тягостното зацикляне“, засяга както дългогодишни противоречия, така и текущи несгоди на сектора у нас.

Тема, по-включваща от всичко, с което сме се занимавали досега – проекция и на успехите, и на провалите ни като общество, което обрича начинанието на безбрежност, но не отменя необходимостта да се научим да плуваме. С още по-голяма сила днес, когато, както припомня Владислав Севов, многообразието на културните принадлежности се разглежда и като мост, и като свлачище.
 
Корица от studio Frank.
19/06/2024

Балонът La France, полетял в небето над Пловдив

„Алафранга“ е рубрика за френската следа в Пловдив. Реализираме я в партньорство с „Латекоер“, френският производител на самолетни компоненти, който над 100 г. изпълнява проекти […]