януари 8, 2016

Защо… Другосветци?

На Владимира, която ни гледа от небето „Тоя кротък и простодушен човек можеше да има само едно настроение: някаква възторжена мечтателност, някакво тихо и самодоволно блаженство, за което сякаш нямаше никакви видими причини. Тая безгрижна и безобидна душа на птичка божия, която нито жъне, нито сее, а се задоволява само с хубавото слънце и въздуха, който диша…“ Из описанието на Люцкан от разказа на Йордан Йовков „Последна радост“ Другосветците – героите на настоящия брой. Пазители на безкористния култ към красотата, която не само носят, но и […]