юни 18, 2017

Защо… Над нещата?

на Владимира, която ни гледа от небето Немалка част от публикуваното в настоящия брой е написано по възможно най-отдалечените от земята места –  по ръбовете на скалите, по върховете на тепетата, по последните етажи на града. А после и произнесено на глас пак там, горе, за да се уверим, че думите ни няма да прозвучат фалшиво, че ще се задържат поне за кратко във въздуха, преди вятърът да ги е отнесъл безвъзвратно, каквато съдба имат маловажностите. Този брой няма да броди по ниското и няма да […]