октомври 21, 2018
Пловдив столица

От двете страни

Ако София е сградите и властта, то Пловдив е хората – столица на порока и столица на духа – вечни съперници, но и вечни любовници. През 344 година във Филипополис се провежда conciliabulum на 76 епископи отцепници от Сердикийския синодален събор. Събирането в Сердика било свикано от императорите Констанс и Констанций II, за да се осигури църковен мир в двете части на Римската империя, но впоследствие срещата се разтуря поради разногласия. Епископите от Изтока не искали на събора да участват Атанасий I Велики (Св. Атанас), патриарх […]
октомври 16, 2018
София Пловдив

95 мили история

Повече от 130 г. след тези паметни събития, Великият диагонален път продължава да свързва София и Пловдив, като носи паметта за споделената им историческа съдба Деветдесет и пет мили1. Толкова приблизително било разстоянието, което легионерите изминавали, преди от Сердика да достигнат до следващия civitas2 по протежението на Via Militaris3 – Филипополис. Дълго, след като римската власт дошла в Тракия на върха на гладиусите4 им, легионерите трябвало да убеждават траките в ползите от нея. Ето защо пътуването между двата града, особено в района на непристъпните горски масиви, […]
октомври 14, 2018
София, вечна любовнице

София, вечна любовнице

София, вечна любовнице, проклетнице, необходимо зло и вечно изкушение. В началото я ненавиждаш, като всички твои. Мислиш си, не искаш да си там, където е тълпата, по Ницше, да си част от онези грозни мутри, чиито лиги точат се отгоре ѝ. Не си позволяваш да я мразиш – това я прави силна и голяма, затова опитваш с безразличие. Уговорката  е ясна – ще бъдеш там само за малко, за да свършиш една работа, да вземеш приятел от летището, да изкараш едно висше, да поработиш и да […]
октомври 8, 2018

Защо… София, вечна любовнице

На Владимира, която ни гледа от небето Може би сте изпитали кратък шок, когато сте видели, че сме решили да посветим брой на София – най-антагонистичният на Пловдив град, както биха го определели някои. Но няма страшно, освен поредния номер, тук няма нищо фатално. Преместваме за кратко фокуса си на 120 км северозападно, не защото Главната ни е отесняла, а защото сме длъжни да признаем, че, харесва ли ни, или не, София си е тема за разговор на пловдивчани. Изследваме историческото развитие на отношенията между двата […]