20/05/2021
Давид Перец

Давид Перец – „само една лека тъга“

Отговорите бихме могли да намерим на върха на хълма, по който навярно душата на Давид Перец все още се катери. По билото на таланта му е стръмно, но гледката, обещава да си заслужава. Неизвървени досега пътеки по Сахата ме изкачват на същото познато място. На върха на хълма, в един […]
13/05/2021
Златю Бояджиев

Златю Бояджиев – тепето над Брезово, Пловдив и Париж

„За Златю Бояджиев ли питате?  Него всички го знаят – и деца, и възрастни, и бездомните кучета…“ Почти всеки разказ за живота на Златю Бояджиев, дори да е препълнен с биографични факти, започва есеистично. Авторите някак неволно попадат в художественото. Като че ли погледнат от разстоянието на годините, животът на […]
28/04/2021
Васил Бараков

Бараковото зелено

Може би най-тъжна е съдбата на Васил Бараков. Не са много случаите в историята на българското изобразително изкуство, когато можем да говорим за ясно обособени творчески групи. Макар и с някои уговорки, приятелството на Васил Бараков, Давид Перец и Златю Бояджиев е тъкмо един от тези редки примери.  В компанията […]
20/04/2021
Цанко Лавренов

Един живот не стига

Първият ми съзнателен спомен, свързан с името на Цанко Лавренов, е от една ветровита есенна вечер, когато на нощното шкафче на баща ми намерих книгата с писма „Един живот не стига“. Малко, омачкано книжле, което отворих по средата и в което чух глас, дотолкова близък, подобно на добрата литература, при […]
13/04/2021
южнобългарските художници

Следите (не) се губят

Всяка тема идва със своите големи въпроси. През 2019 г. на база научните изследвания на историка и изкуствовед Пламен Петров се състояха две съществено важни за настоящия ни брой изложби, посветени на Художествения отдел на Изложението от 1892 г. и на Дружеството на южнобългарските художници (ДЮБХ). Работата му по двете […]
06/04/2021

Непрекъснатата 500-годишна нишка на пловдивски художници

Всеки от тези пловдивски художници се е вдъхновявал от тези преди него и се е опитал да надгради над творчеството на своите предшественици. Българските художници излизат от анонимност през Възраждането. Едва тогава те започват да се възприемат като уникални творци, които подписват творбите си, да използват собствен стил и уникални […]
31/03/2021
от другата страна на живота

От другата страна на душата

Някои текстове остават незавършени. Никога не остават на едно и също място. Не се успокояват, не се примиряват с финала, със смяната на епохи и моди. Има дори такива текстове, които следват невидима, паралелна нишка на живота, която го свързва през времена и преходи. Тези текстове бих нарекла „наджитейски“. Те […]
31/03/2021
Град на художници

Защо… „Град на художници“?

В „Град на художници“ разговаряме с техните изследователи, ценители, колекционери и наследници в опит да си обясним магията на таланта им. На Владимира, която ни гледа от небето В начало на годината най-сетне посягаме към една от фундаментал ните теми за разбирането на града чрез изкуството. В ръцете си държите […]