Календар на издаване на списание Нула32

Брой Месец на издаване Излязъл
Брой 26 декември, 2021 г. -
Брой 27 март, 2022 г. -
Брой 28 юни, 2022 г. -
Брой 29 септември, 2022 г. -
Брой 30 декември, 2022 г. -

Клуб Нула32 през 2022 г.

Бъдете част от следващия брой

Покана да бъдем заедно в идеята. Присъединете се към общността на списание Нула32 – поръчайте абонамента си за 2022 г. и се насладете на следващите ни броеве, създадени и отпечатани специално за вас.