Сътрудничествo

Да създаваме заедно
Приемаме вашите предложения за текстове, илюстрации, фотографии или други идеи за материали на submissions@nula32.bg, придружени от ваше кратко неформално представяне и координати за обратна връзка.

В случай, че проявим интерес да публикуваме работата ви в някой от следващите ни броеве, ще се свържем с вас в рамките на месец от получаването на предложението. Не приемаме за разглеждане материали, които вече са били публикувани в други издания, включително онлайн или в лични блогове. Нула32 не се ангажира с отговор, ако същият е отрицателен.

С изпращането на произведението авторът му се съгласява, че отстъпва безвъзмездно правото на използване върху него на Нула32. 

Благодарим ви!