Какво е Нула32?  

Списание за бавна и задълбочена журналистика на културна тематика, основано през 2015 г. в Пловдив. Излиза с тримесечна периодичност и се разпространява безплатно в национален мащаб. 

Без компромиси с качеството на съдържанието, с изцяло авторски материали от текстовете до корицата, с безусловната подкрепа на частни и институционални партньори, в компанията на ангажирана и критична публика, Нула32 се развива като списание, което:

  • търси отговорите на най-значимите културно-исторически въпроси в Пловдив;
  • разговаря с най-дръзките и любознателни млади умове, встрани от модните звезди на съвременната сцена;
  • култивира по-благоприятна среда за среща с изкуство като предпоставка за дългосрочно развитие на вкуса.

 

Редакционна политика | Финансиране |Екип| Сътрудници | Език  | Разпространение

Екип


Сътрудници