коритото на Марица
Постоянно замърсеното корито на река Марица
октомври 13, 2021
Благодарим ви!
октомври 15, 2021

Време за зелени решения

Невена Пачеджиева

Невена Пачеджиева, ландшафтен архитект

Пловдив – по-добър град за живеене, град за хората с устойчиво планиране, управление и правилни политики. Като ландшафтен архитект ще споделя своите наблюдения, решения и идеи:

  • Общ устройствен план, съобразен с нормативите на Световната здравна организация, които препоръчват 50 кв.м. зелена площ на жител. Според българското законодателство – минимумът зелена площ за градове с над 200 хиляди души е 20 кв.м. В Пловдив сега са около 11 кв.м. на жител.
  • Цялостно и експертно планиране – къде да има зелени площи, как да се развиват те, къде да има детски площадки дори. Все още не мога да си обясня детските площадки на кръстовището на Лаута и тази на бул. „Мария Луиза“ и бул. „Източен“ – децата нямат нужда от още изгорели газове в белите си дробове.
  • Поливните системи, които все още липсват из града, са едно от решенията за по-добра зелена система и от там – по-чист въздух.
  • Стига с тези милиони цветя. Вместо устойчиви многогодишни цветя, всяка година ОП „Градини и паркове“ засажда хаотично милиони едногодишни цветя напролет, които се заменят от двугодишни, засаждани наесен, които отново се заменят от едногодишни през май месец. Целият този ресурс е огромен и в голяма степен нецелесъобразен.
  • Качествено поддържане на уличните дървета – правилно подрязване и засаждане на нови дървета из улиците на целия град.

Специалисти – нещото, без което няма как да стане нищо от изброеното. Време е за Дирекция „Зелена система“.


Текстът е част от броя на списание Нула32 – 32 причини да не обичаш Пловдив

Защо… 32 причини да не обичаш Пловдив?

Снимка © Личен архив


Подкрепете списание Нула32 с месечно дарение в Patreon!