ЗА НАС

Нула32 е безплатно градско списание, което излиза веднъж на всеки три месеца и се разпространява в десетки обекти из града. Списанието в няколкохиляден тираж създава градска култура като се опира на истории и образи от пловдивското минало и настояще, опоетизирани и разказани така, че от непознат фон в ежедневието те се превръщат във важен детайл, осмислящ живота в и на града.

Екипът на сп. Нула32 през март 2018 г. на загрявка преди официалната премиерата на брой №11 „Градът в краката ѝ“. Отляво-надясно: Атанас Янков, Панайот Стефанов, Борислава Лозанова, Илия Димитров. Фотография на Виктор Цонев.