Ласка Ненова
Чистота на публичните пространства
октомври 11, 2021
Невена Пачеджиева
Време за зелени решения
октомври 14, 2021

Постоянно замърсеното корито на река Марица

коритото на Марица

Щастливи са хората, живеещи в град, през който минава река. Марица е една от емблемите на Пловдив, героична река, възпята в стария ни национален химн. Но правим ли нужното за нейното опазване? Коритото на Марица може да се нареди сред най-замърсените речни корита в страната. Един красноречив пример – в началото на миналата година, само за ден, работници на общинско предприятие „Градини и паркове“ събраха близо 50 чувала битови отпадъци от коритото на Марица под моста на бул. „Васил Априлов“. Каква е периодичността на тези акции и достатъчна ли е тя, за да се поддържа незамърсена речната екосистема? Въпроси с много неизвестни. Генезисът на проблема е по-глобален и не опира само до Общината, а до самосъзнанието на пловдивчани и гостите на града. Ежедневно сме свидетели на това как недобросъвестни граждани изхвърлят кенчета, бутилки и какви ли не други отпадъци директно от мостовете или от речните парапети. Всъщност перманентното битово замърсяване е само един от неразплетените възли около река Марица. Истински голямата заплаха за живеещите край реката, ще дойде при настъпване на едно по-мащабно наводнение. Пропускливостта на коритото е силно намалена, то е обрасло с дървета и затлачено от пясъчни наноси. Колко милиона ще трябват, за да влязат багери и да изчистят наносите и растителността, едва ли някой може да изчисли. Спорно е и колко дълготраен ще е ефектът от едно такова начинание. А дотогава – не ни остава друго освен, когато в ръката ни има боклук, да потърсим най-близкото кошче.


Текстът е част от броя на списание Нула32 – 32 причини да не обичаш Пловдив

Защо… 32 причини да не обичаш Пловдив?

Илюстрация ©

Подкрепете списание Нула32 с месечно дарение в Patreon!